الکترو باغداساریان

  • مدیر - یوسف باغداساریان
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - پ. 774 - ک.پ : 1345954683