کارخانه محور خودرو

  • البرز - نظرآباد - جاده رضاآباد - کیلومتر 6 - بعد از شهر جدید هشتگرد - خروجی نظرآباد - بلوار هفت تیر