دکتر علی اصغر دردشتی

  • مدیر - علی اصغر دردشتی
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی - ک.پ : 19969