اداره آزمایشگاه مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی

  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - م. شهدای هویزه (نیلوفر) - ک.پ : 15339