شرکت پارس پترولیوم (مشتقات نفتی)

  • مدیرعامل - سیدشمس الدین نعیمایی موسوی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. عاطفی غربی - پ. 55 - واحد 5