دکتر اسداله صاحب سرایی

  • مدیر - اسداله صاحب سرایی
  • تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - خ. لطیفی - خ. میثاق - نبش کوچه شانزدهم - پ. 19 - ک.پ : 1893686391
مستقردر :

خانی آباد نو - درمانگاه
ارزیابی