کارخانه جهان

  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - بلوار امامزاده - پ. 43 - ک.پ : 37541