خلیج فارس

  • مدیر - سیدمیثم قاضی میرسعید
  • تهران - منطقه 6 - قرنی - نرسیده یه خیابان کریمخان زند - جنب هتل بلور - پ. 199