دکتر فاطمه ادیب عشق

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از پل رومی - جنب بانک پارسیان - پ. 1835
مستقردر :

بیمارستان مفید - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی