کارخانه ارتعاشات صنعتی ایران

  • مدیر - هاشم زاده
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار خیام - خ. مولوی
کلمات کلیدی :

قطعات صنعتی

|

قطعه صنعتی

ارزیابی