کارخانه آوندکار

  • مدیر - احمد ماندگاران
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - فلکه دوم - خ. میرداماد شرقی