کارخانه هل

  • مدیر - حمید سماییان
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت دهم
کلمات کلیدی :

رنگرز

|

رنگرزی

|

رنگرزی و تکمیل

ارزیابی