نیما

  • مدیر - سیدعبداله نوری
  • تهران - منطقه 12 - سعدی - ک. زوارییان - پاساژ گوهرین - واحد 14 - ک.پ : 1145935639