قائم

  • آذربایجان شرقی - تبریز - ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - ط. چهارم