کارخانه شبنم

  • مدیر - حمید تقویان
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا جنوبی - حکمت 12
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی