شرکت سرو هیدرولیک صدرا

  • مدیر - هدی صدرایی
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - م. قدس - خ. چمن - ک. سهند نوین - پ. 91