کارخانه میهن مهر

  • مدیر - فرشاد شناسی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - شیخ بهایی
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی