کارخانه ماه نخ

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - سهروردی - خ. ابوریحان بیرونی - بن بست ماه نخ
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی