فرشید

  • مدیر - فرشید محمدی
  • تهران - منطقه 15 - بزرگراه بسیج - بین 8 متری هفتم و هشتم