بانک صادرات - شعبه فلسطین شمالی - کد 669

  • تهران - منطقه 6 - فلسطین شمالی - تقاطع زرتشت - ش. 669 - ک.پ : 1415754398
  • ، ،