ثامن الائمه - شعبه بهار - کد 25

  • البرز - کرج - طالقانی - تقاطع خیابان بهار