کارخانه کارجامه

  • مدیر - داریوش توکلی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار فارابی
  • ،