کارخانه نابریس

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد - خ. فارابی
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی