کارخانه فرنخ و مه نخ

  • مدیر - غلامرضا جانی
  • قزوین - قزوین - جاده قزوین تهران - کیلومتر 4
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی