کارخانه مه نخ و فرنخ

  • مدیر - فتح اله کریمی
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - جاده قزوین تهران - کیلومتر 4
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.