دکتر محسن شهسواری

  • تهران - منطقه 6 - فلسطین - بالاتر از بلوار کشاورز - ساختمان 23 - ط. دوم - ک.پ : 1415813356
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی