دکتر بهزاد قادری

  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. قندی (پالیزی) - خ. 12 - پ. 14 - ک.پ : 1556714653
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی