شرکت زیست فناوران نجم

  • مدیر - یخچالی
  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - کیلومتر 17 - بلوار پژوهش - مرکز رشد زیست فناوری