تهران الکترونیک

  • مدیر - علی رضا - هراچ چنگیزی - دیلان چیان
  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - نرسیده به خیابان سمیه - پ. 52 - ک.پ : 1581615618
  • ، ،