کارخانه تهران تک نخ

  • مدیر - جواد تهرانی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار ابن سینا جنوبی - نبش حکمت 12
  • ،
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی