کارخانه تهران زرنخ

  • مدیر - جواد تهرانی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار ابن سینا جنوبی - نبش حکمت 12
  • ،
ارزیابی