دکتر پروین گنجی قلیچی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - جنب بیمارستان ساسان - ک. رویان - ساختمان 75 - ط. سوم
ارزیابی
سوال؟ حسین : سوال؟
شما در کدام بیمارستان فعالیت دارید؟