کارخانه درباف

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5 - بعد از زیرگذر - سمت چپ
کلمات کلیدی :

بافندگی

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.