دکتر منصور میرصمدی

  • مدیر - منصور میرصمدی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - ک. رویان - مجتمع پزشکی 99 - ط. سوم - واحد 13 - ک.پ : 1415994969