ثامن الائمه - شعبه انقلاب - کد 206

  • فارس - مرودشت - انقلاب - نرسیده به میدان مدرس