دکتر مرتضی صادقی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - ک. رویان - مجتمع پزشکی 99 - ط. سوم - واحد 11 - ک.پ : 1415994967
  • ،