دکتر حشمت اله کلباسی

  • مدیر - حشمت اله کلباسی
  • تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - نبش خیابان لارستان - پ. 414 - ساختمان اطبا - ط. پنجم - واحد 15 - ک.پ : 1596843163
کلباسی

ایران - تهران - منطقه 07 - مطهری (تخت طاووس) - نبش خیابان مفتح (روزولت) - پ. 230 - ط. سوم
مستقردر :

بیمارستان آراد - بیمارستان
ارزیابی