بانک تجارت - شعبه میرزای شیرازی - کد 306

  • تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - تقاطع خیابان میرزای شیرازی - ک.پ : 1596853616
  • ،