شرکت صادق

  • مدیر - محمد صادق بناب
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. ابن سینا - پ. 83 - ساختمان پدید - ط. چهارم - واحد 3 و 4 - ک.پ : 1433873949
ارزیابی