بیمارستان کسری

  • مدیر - قاسم روح الهی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 25 - بیمارستان کسری - ک.پ : 1514945311
  • ، ،
مستقرها :

پروفسور محمدعلی یوسف نیا - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر ابراهیم فراست - متخصص قلب و عروق
دکتر ابراهیم یحیوی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم اباسهل - متخصص جراحی عمومی
دکتر ابوالقاسم قاضی - فوق تخصص کودکان
دکتر احمد زاهدی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر احمد نظیفی - متخصص داخلی
دکتر ارسطو امامی - فوق تخصص کودکان
دکتر امان اله کیهانی - متخصص جراحی عمومی
دکتر ایرانپور بوستانی - متخصص جراحی عمومی
دکتر ایرج قدوسی - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر آرش محمدی توفیق - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر آرمان حکیم پور - متخصص قلب و عروق
دکتر باقر سعیدمدقق - فوق تخصص جراحی ستون فقرات
دکتر بزرگ علوی - متخصص زنان و زایمان
دکتر بهزاد خلیل اله - متخصص مغز و اعصاب
دکتر پرویز مافی - فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
دکتر پروین دخت جوان بخت - متخصص زنان و زایمان
دکتر ترانه صادقیان - متخصص پوست و مو
دکتر جلیل برادران - متخصص جراحی عمومی
دکتر جواد باستار - فوق تخصص ریه
دکتر حسن فرهمند - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر حسین اسدیان - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر حسین پورمحمودیان - متخصص مغز و اعصاب
دکتر حسین نژادگشتی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر حمید عطاریان - فوق تخصص خون و سرطان
دکتر حمید محمود هاشمی - متخصص جراحی فک و صورت
دکتر داریوش گوران سوادکوهی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر رامش عمرانی پور - فوق تخصص خون و سرطان
دکتر رسول شکیبا - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا وزیری - متخصص زنان و زایمان
دکتر سپیده امین صادقیه - فوق تخصص نازایی
دکتر سوسن ضیایی - متخصص زنان و زایمان
دکتر سیاوش صفوی - فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
دکتر سیدعباس بخیرنیا - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر سیدعباس میرمالک - متخصص جراحی عمومی
دکتر سیدعلی میراحمدی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر سیدفرزاد اکابری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر سیدمحمدکاظم آقامیر - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر سیدمحمدهاشم علوی - متخصص زنان و زایمان
دکتر سیدمهدی شریف زاده - فوق تخصص گوارش
دکتر سینا مرادمند بدیع - متخصص قلب و عروق
دکتر شهناز امینی - متخصص زنان و زایمان
دکتر شهناز شایان فر - متخصص زنان و زایمان
دکتر طاهر ثابتیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر عبدالرسول صادقیان - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر عبدالرضا حبیبی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر عبدالرضا شیخ رضایی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر عزیز اقدسی - متخصص مغز و اعصاب
دکتر علی اصغر محمودی یگانه - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر علی اصغر میرسعید قاضی - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر علی اصغر هنجنی - متخصص زنان و زایمان
دکتر علی رضا نادری - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر علی اخوتیان - فوق تخصص خون و سرطان
دکتر علی زندی - فوق تخصص نازایی
دکتر عین اله مهرنیا - فوق تخصص قرنیه
دکتر فرامرز درخشان - فوق تخصص گوارش
دکتر فرهاد عادل منش - متخصص توانبخشی
دکتر فیروز ناظم - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر قاسم روح الهی - متخصص جراحی عمومی
دکتر گیلدا عمید - متخصص زنان و زایمان
دکتر مارینا پورافکاری - متخصص رادیولوژی
دکتر محسن محمدقلیان - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر محمد محسن اخوان آذری - متخصص زنان و زایمان
دکتر محمدباقر فتاحی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر محمدحسین ماندگار - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدرضا گنجی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمدرضا مسجدی - فوق تخصص ریه
دکتر محمد شیرانی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمد عشایری - فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
دکتر محمدعلی بیطرف - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدمهدی حفیظی - متخصص جراحی عمومی
دکتر محمود باقری - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمود جبل عاملی - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر محمود مفیدی - متخصص زنان و زایمان
دکتر مرتضی آقا میرسلیم - فوق تخصص گوارش
دکتر مرتضی پورامینی - متخصص زنان و زایمان
دکتر مرتضی وهاب زاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر مسعود شابه پور - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر مسعود نوروزی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر مصطفی جابرانصاری - متخصص جراحی عمومی
دکتر منصور یزدان بد - متخصص جراحی عمومی
دکتر مهرناز رسولی نژاد - متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر ناصر صادقیان - متخصص جراحی عمومی
دکتر ناصر مجردی - متخصص زنان و زایمان
دکتر ناهید حاج باقری - متخصص زنان و زایمان
دکتر هادی رضوان طلب - فوق تخصص قلب و عروق
دکتر هادی سماعی - فوق تخصص کودکان
دکتر هوشنگ خاتمی - متخصص زنان و زایمان
دکتر افتحی - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی