سیمان شرق (سهامی عام)

  • شرکت - زندی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 11 - ک.پ : 1514944316
کارخانه

ایران - خراسان رضوی - مشهد - جاده سیمان - کیلومتر 24
ارزیابی