کارخانه قسم

  • مدیر - سلحشور
  • قزوین - آبیک - کیلومتر 7 - جنب گوشت زیاران
  • ،
کلمات کلیدی :

شن

|

ماسه

ارزیابی