کارخانه مینا (چینی)

  • مدیر - امیرحسین همایون
  • قزوین - قزوین - سه راه شهر صنعتی - روبروی پلیس راه