دکتر جواد عموزاده

  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - نبش کوچه نسا - پ. 121 - ط. اول - ک.پ : 1911617816
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی