کارخانه راه ری

  • مدیر - علی اصفهانی
  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 12 - جنب ایران گاز
کلمات کلیدی :

شن

|

ماسه

ارزیابی