دکتر مهدی ضیایی

  • مدیر - مهدی ضیایی
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان - ک.پ : 1318618311
  • ،