فردای سلامت پارسیان

  • تهران - منطقه 2 - آزادی - روبروی متروی آزادی (شادمان) - جنب اداره پست - ساختمان پزشکان فجر - ط. چهارم
  • ، ، ،

فردای سلامت پارسیان در یک نگاهموسسه فردای سلامت پارسیان با تعریف چارت ترکیبی از متخصصین حوزه های دندانپزشکی و مدیریت و مقدم دانستن اصل پیشگیری بردرمان ، فعالیت خود را در راه ارتقای شاخص های سلامت دهان و دندان آغاز نموده و در حال حاضر دارای ده ها هزار مشترک و 30 مرکز درمانی در استانهای تهران و البرز می باشد . در این راستا مفتخر به همکاری با سازمان های بنام و معتبری همچون سازمان نظام مهندسی استان تهران،کانون بازنشستگان استان تهران،سازمان نظام کاردانی ،خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و تعداد کثیری از کارخانجات صنعتی می باشیم.
ارزیابی