شرکت صنایع شیر خمسه

  • مدیر - پالیزی
  • زنجان - زنجان - شهرک صنعتی شماره 1 (علی آباد) - خ. یاوران نهم - خ. توسعه سوم
کلمات کلیدی :

لبنی

|

لبنیات

|

لبنیاتی

ارزیابی