کارخانه تاک راه (شستشو)

  • مدیر - ابوالقاسم رحمانی
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - تاکستان - 5 کیلومتر مانده به آبگرم - قلعه شهدا
کلمات کلیدی :

شن

|

ماسه

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.