شرکت صنایع خیام الکتریک

  • مدیر - حسینی مقدم
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - برج بیژن - ط. دهم - واحد 1 - ک.پ : 1911915486
کلمات کلیدی :

پریز

|

کلید

|

برق

|

تولید

|

سیم

|

کابل

|

سیم، کابل

ارزیابی